Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra cuộc sống có giá trị cho người khuyết tật

Tìm hiểu thêm

DỊCH VỤ

Chúng tôi cung cấp nhiều loại dịch vụ với một mục tiêu chung duy nhất - đối xử với mỗi người bằng phẩm giá, sự tôn trọng và lòng trắc ẩn.

Tìm hiểu thêm

Địa điểm

Chúng tôi phục vụ hơn 2,000 người ở 7 tiểu bang. Mỗi địa điểm đảm bảo rằng sự trợ giúp và hỗ trợ thích hợp được cung cấp cho những người cần.

Tìm một địa điểm

Các cách để cho

Hãy cùng Sunrise Group tạo ra tác động đến chất lượng cuộc sống của những người khuyết tật.
Sunrise được hỗ trợ một cách hào phóng bởi