Quan hệ đối tác doanh nghiệp

Đầu tư của đối tác giúp chúng tôi
cải thiện chất lượng của người khuyết tật
cuộc sống của mỗi người tại một thời điểm.

Quan hệ đối tác doanh nghiệp

Đầu tư của đối tác giúp chúng tôi
cải thiện chất lượng của người khuyết tật
cuộc sống của mỗi người tại một thời điểm.

Hợp tác với Cộng đồng Sunrise

Chúng tôi luôn tìm kiếm sự hỗ trợ để đảm bảo rằng người khuyết tật có thể sống, học tập và làm việc trong cộng đồng của họ. Để biết thông tin về cách trở thành nhà tài trợ của công ty, vui lòng nhấp vào nút bên dưới.

Tìm hiểu thêm

Nhà tài trợ chính

Bấm vào để xem chi tiết

MSL là nguồn tư vấn ưu việt để đạt được thành công cho dù doanh nghiệp của bạn là vì lợi nhuận, phi lợi nhuận, công, tư hay chính phủ. Các nhà lãnh đạo của chúng tôi là người định hướng chính sách và những người có ảnh hưởng đến sự thay đổi mang tính chuyển đổi trong các ngành công nghiệp của khách hàng và trong ngành CPA, đã dẫn dắt và tham gia vào nhiều hành động mang tính bước ngoặt. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn ở: Dịch vụ Kiểm toán và Đảm bảo, Kiểm tra Báo cáo Tài chính, Kiểm tra Kế hoạch Lợi ích của Nhân viên, Lập kế hoạch và Tuân thủ Thuế của Doanh nghiệp, Tư vấn Chăm sóc Sức khỏe, Bồi hoàn và Các Dịch vụ Quy định. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại www.mslcpa.com hoặc 800-683-5401.

Bấm vào để xem chi tiết

Park Shore Pharmacon là hiệu thuốc chăm sóc dài hạn tiên tiến, chuyên cung cấp các dịch vụ dược phẩm theo yêu cầu cho các cá nhân trên toàn bang Florida, tập trung duy nhất vào việc cung cấp cho những người bị khuyết tật về trí tuệ và phát triển.

Người bảo trợ

Bấm vào để xem chi tiết

Ballator làm việc với các hãng bảo hiểm xếp hạng A, đại lý và hiệp hội để tạo ra các sản phẩm bảo hiểm sáng tạo nhằm tăng tính khả dụng, cải thiện giá cả và cung cấp phạm vi bảo hiểm cao hơn cho các ngành mà chúng tôi phục vụ.

Nhà tài trợ hỗ trợ

Bấm vào để xem chi tiết

Nhóm GenCo Legal® là các chuyên gia trong ngành chăm sóc sức khỏe cung cấp dịch vụ khởi nghiệp cho các doanh nghiệp đã thành lập với hướng dẫn tổng quát dựa trên giá trị đầu tiên của họ thông qua The Budgeted Hour®, một mô hình đăng ký hàng tháng có thể dự đoán được. Tập trung vào giá trị của hướng dẫn của chúng tôi đối với khối lượng thời gian sử dụng và lập hóa đơn, cách tiếp cận chủ động và phòng ngừa của GenCo đối với các rủi ro làm giảm đáng kể khả năng doanh nghiệp của bạn phải đối mặt với sự phiền nhiễu pháp lý lớn nhất từ ​​các vụ kiện liên quan đến nhân viên đến các cuộc điều tra theo quy định của chính phủ. Đơn giản, tại GenCo, khách hàng của chúng tôi nhận được sự tư vấn mà họ mong đợi từ các luật sư tốt nhất trong công ty được tuyển dụng và sự quan tâm mà họ xứng đáng có được nhưng không thường nhận được từ các công ty luật có giờ làm việc đắt đỏ. Để tìm hiểu thêm, chúng tôi mời bạn truy cập trang web của chúng tôi www.gencolegal.com và liên hệ để cho chúng tôi biết doanh nghiệp của bạn còn thiếu những gì trong mối quan hệ luật sư hiện tại tại join@gencolegal.com. Chúng tôi chào đón bạn và doanh nghiệp của bạn với vòng tay rộng mở cho cuộc cách mạng Luật sư khác biệt® của chúng tôi. Chúng tôi rất vui khi bạn thấy sự khác biệt khi đồng hồ dừng và giá trị bắt đầu.

Bạn bè

Điện APG

Công ty PMA

Hệ thống bảo vệ AFA, Inc.