Đóng góp

Giúp chúng tôi tiếp tục sứ mệnh hỗ trợ và nâng cao cuộc sống của những người khuyết tật và gia đình của họ.

Đóng góp

Giúp chúng tôi tiếp tục sứ mệnh hỗ trợ và nâng cao cuộc sống của những người khuyết tật và gia đình của họ.

Quà tặng một lần hoặc cam kết quyên góp

Thanh toán an toàn 100%

Hôm nay bạn muốn quyên góp bao nhiêu?

Hãy nhớ đánh dấu vào ô bên dưới để đăng ký quyên góp hàng tháng.