Trở thành Đối tác Công ty

Hãy cùng chúng tôi thực hiện sứ mệnh làm phong phú thêm cuộc sống giá trị của những người mà chúng tôi hỗ trợ.

Trở thành Đối tác Công ty

Hãy cùng chúng tôi thực hiện sứ mệnh làm phong phú thêm cuộc sống giá trị của những người mà chúng tôi hỗ trợ.

Hợp tác với Nhóm công ty Sunrise

Với cam kết tài chính của bạn với Sunrise, doanh nghiệp của bạn sẽ hỗ trợ chúng tôi đạt được sứ mệnh của Sunrise là "Tạo ra cuộc sống giá trị cho người khuyết tật." Vui lòng xem các mức tài trợ doanh nghiệp của chúng tôi - Nếu tổ chức của bạn quan tâm đến việc trở thành nhà tài trợ doanh nghiệp của Sunrise, vui lòng điền vào biểu mẫu cam kết tài trợ của chúng tôi bên dưới.

Nhà tài trợ chính

(Đóng góp hàng năm từ $ 15,000- $ 49,999)

Bấm vào để xem chi tiết

Lợi ích của nhà tài trợ chính

(Đóng góp hàng năm từ $ 15,000- $ 49,999)

  • Khối nhận dạng Nhà tài trợ chính của tất cả các email trong toàn công ty
  • Lời mời tham dự Bữa tối Thường niên với Nhân viên và thành viên Hội đồng quản trị Tháng 2020 năm XNUMX - Fort Lauderdale, Florida
  • Tên / Logo trên trang web với mô tả về dịch vụ và thông tin liên hệ (tùy chọn)
  • Lời cảm ơn tại sự kiện gây quỹ thường niên của Sunrise
  • Lời cảm ơn trên tất cả các tài liệu tiếp thị của Sunrise print

Người bảo trợ

(Đóng góp hàng năm từ $ 10,000- $ 14,999)

Bấm vào để xem chi tiết

Quyền lợi của nhà tài trợ bảo trợ

(Đóng góp hàng năm từ $ 10,000- $ 14,999)

  • Tên / Logo trên trang web với mô tả về dịch vụ và thông tin liên hệ (tùy chọn)
  • Lời cảm ơn tại sự kiện gây quỹ thường niên của Sunrise
  • Lời cảm ơn trên tất cả các tài liệu tiếp thị của Sunrise print

Nhà tài trợ hỗ trợ

(Đóng góp hàng năm từ $ 5,000- $ 9,999)

Bấm vào để xem chi tiết

Hỗ trợ lợi ích của nhà tài trợ

(Đóng góp hàng năm từ $ 5,000- $ 9,999)

  • Tên / Logo trên trang web với mô tả về dịch vụ và thông tin liên hệ (tùy chọn)

Bạn bè

(Đóng góp hàng năm từ $ 500- $ 4,999)

Bấm vào để xem chi tiết

Lợi ích của bạn bè

(Đóng góp hàng năm từ $ 500- $ 4,999)

  • Tên công ty được liệt kê trên trang web