Trở thành Đối tác Công ty

Hãy cùng chúng tôi thực hiện sứ mệnh làm phong phú thêm cuộc sống giá trị của những người mà chúng tôi hỗ trợ.

Trở thành Đối tác Công ty

Hãy cùng chúng tôi thực hiện sứ mệnh làm phong phú thêm cuộc sống giá trị của những người mà chúng tôi hỗ trợ.

Hợp tác với Nhóm công ty Sunrise

Với cam kết tài chính của bạn với Sunrise, doanh nghiệp của bạn sẽ hỗ trợ chúng tôi đạt được sứ mệnh của Sunrise là "Tạo ra cuộc sống giá trị cho người khuyết tật." Vui lòng xem các mức tài trợ doanh nghiệp của chúng tôi - Nếu tổ chức của bạn quan tâm đến việc trở thành nhà tài trợ doanh nghiệp của Sunrise, vui lòng điền vào biểu mẫu cam kết tài trợ của chúng tôi bên dưới.