Ngày có hiệu lực: 10/22/2020

Sunrise Community, Inc. (“Sunrise”) tôn trọng quyền riêng tư và chúng tôi biết rằng nhiều người quan tâm đến cách thông tin được sử dụng và chia sẻ. Chính sách Bảo mật này áp dụng cho trang web của Sunrise www.sunrisegroup.org, cho tất cả các miền phụ liên quan, các dịch vụ trực tuyến và các ứng dụng di động (gọi chung là “Trang web”). Bằng cách truy cập bất kỳ Trang nào, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách Bảo mật này và đồng ý với việc xử lý thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào ở đây, vui lòng ngừng sử dụng Trang web ngay lập tức.

Cùng với Điều khoản và Điều kiện trang web của Sunrise (“Điều khoản Trang web”), Chính sách Bảo mật này điều chỉnh việc sử dụng Trang web của bạn và có thể được cập nhật theo thời gian như được mô tả trong phần “Thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này” bên dưới.

Chúng tôi thu thập thông tin gì

Khi bạn truy cập Trang web, Sunrise và các nhà cung cấp dịch vụ của nó có thể thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp, chẳng hạn như tên, địa chỉ, địa chỉ email và thông tin thanh toán của bạn. “Thông tin Cá nhân” là thông tin xác định bạn là một cá nhân hoặc liên quan đến một người có thể nhận dạng được.

Ngoài ra, Sunrise và các nhà cung cấp dịch vụ của nó sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để thu thập thông tin khác về việc bạn sử dụng Trang web, bao gồm, trong số những thứ khác, địa chỉ IP, loại trình duyệt, loại thiết bị di động, nội dung được truy cập khi sử dụng Trang web và khoảng thời gian bạn truy cập vào các Trang web. “Thông tin khác” là bất kỳ thông tin nào không tiết lộ danh tính cụ thể của bạn hoặc không liên quan trực tiếp đến một cá nhân.

Nếu bạn gửi bất kỳ Thông tin Cá nhân nào liên quan đến người khác cho chúng tôi hoặc cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi liên quan đến Trang web, bạn tuyên bố rằng bạn có quyền làm như vậy và cho phép chúng tôi sử dụng thông tin theo Chính sách Bảo mật này.

Cách chúng tôi thu thập thông tin

Sunrise và các nhà cung cấp dịch vụ của nó thu thập Thông tin Cá nhân mà bạn cung cấp khi sử dụng Trang web, trực tiếp hoặc thông qua các hành động khác của người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ Thông tin Cá nhân nào được cung cấp hoặc có được trong khi các trang web của Trang web đang mở. Ví dụ: Sunrise thu thập thông tin khi bạn điền vào các biểu mẫu trên Trang web, bao gồm, ví dụ: biểu mẫu quyên góp và khảo sát. Chúng tôi cũng có thể sử dụng số liệu phân tích cho phép chúng tôi lấy Thông tin Cá nhân của bạn dựa trên việc bạn sử dụng Trang web, bao gồm, ví dụ: các nhấp chuột của bạn trên các trang Trang web và các phần tử trang cũng như thông tin được nhập vào các trường biểu mẫu html của Trang web, bất kể có biểu mẫu được gửi.

Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể thu thập Thông tin khác theo nhiều cách khác nhau, bao gồm:

 • Chúng tôi sử dụng “cookie” để giúp chúng tôi theo dõi lưu lượng truy cập và thu thập thông tin về việc sử dụng các Trang web. Cookie là những phần dữ liệu được đặt trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập Trang web giúp chúng tôi nhận ra bạn khi bạn quay lại Trang web, chẳng hạn như cho phép chúng tôi nhớ địa chỉ email và mật khẩu bạn sử dụng khi đăng nhập trên một máy tính cụ thể . Sunrise sử dụng thông tin tổng hợp được thu thập từ cookie để đo lường số lượt truy cập vào Trang web, thời gian trung bình dành cho Trang web, danh tính và số lượng trang đã xem cũng như để thu thập dữ liệu và thông tin lưu lượng truy cập khác cho phép chúng tôi cải thiện Trang web. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin cho mục đích bảo mật, để hỗ trợ điều hướng, hiển thị thông tin hiệu quả hơn và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn khi sử dụng Trang web. Hơn nữa, cookie cho phép chúng tôi chọn nội dung nào của chúng tôi có nhiều khả năng thu hút bạn nhất và hiển thị nội dung đó khi bạn đang ở trên Trang web.
 • Sunrise cũng sử dụng nhiều dịch vụ phân tích và tối ưu hóa ứng dụng di động và web của bên thứ ba để cải thiện Trang web và nâng cao trải nghiệm của khách truy cập. Ví dụ: các Trang web sử dụng các dịch vụ phân tích trang web có thể ghi lại các lần nhấp chuột, chuyển động chuột, hoạt động cuộn, văn bản bạn nhập vào Trang web và hoạt động tương tự. Các trang web không sử dụng các dịch vụ này để thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào không do bạn cung cấp khi sử dụng các Trang web và chúng không thay mặt chúng tôi theo dõi thói quen duyệt web của bạn trên các trang web bên thứ ba khác.
 • Chúng tôi có thể sử dụng các công ty quảng cáo của bên thứ ba để phân phát các quảng cáo mà bạn có thể quan tâm khi bạn truy cập và sử dụng Trang web và các trang web khác, dựa trên thông tin liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng Trang web và các trang web khác. Để làm như vậy, các công ty này có thể đặt hoặc nhận ra một cookie duy nhất trên trình duyệt của bạn (bao gồm cả việc sử dụng thẻ pixel).
 • Chúng tôi có thể sử dụng các thẻ pixel và các công nghệ tương tự khác để theo dõi hành động của người dùng Trang web, đo lường mức độ thành công của các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi và tổng hợp thống kê về việc sử dụng Trang web và tỷ lệ phản hồi.
 • Một số thông tin nhất định được hầu hết các trình duyệt thu thập hoặc tự động thông qua thiết bị của bạn, chẳng hạn như địa chỉ Điều khiển truy cập phương tiện (MAC), loại máy tính (Windows hoặc Macintosh), độ phân giải màn hình, tên và phiên bản hệ điều hành, nhà sản xuất thiết bị và kiểu máy, ngôn ngữ và Internet loại và phiên bản trình duyệt.
 • Chúng tôi có thể thu thập địa chỉ IP của bạn, là số được Nhà cung cấp dịch vụ Internet tự động gán cho máy tính bạn đang sử dụng. Địa chỉ IP có thể được xác định và ghi tự động vào các tệp nhật ký máy chủ của chúng tôi bất cứ khi nào người dùng truy cập Trang web, cùng với thời gian truy cập và (các) trang đã được truy cập. Thu thập địa chỉ IP là một thực tế phổ biến và được thực hiện tự động bởi nhiều trang web, ứng dụng và dịch vụ khác. Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP cho các mục đích như tính toán mức độ sử dụng, giúp chẩn đoán sự cố máy chủ và quản lý Trang web.
 • Thông tin bạn cung cấp, chẳng hạn như phương tiện liên lạc ưa thích của bạn, không nhận dạng cá nhân bạn trừ khi nó được kết hợp với Thông tin cá nhân của bạn.
 • Chúng tôi có thể tổng hợp Thông tin Cá nhân. Thông tin tổng hợp không nhận dạng cá nhân bạn hoặc bất kỳ người dùng nào khác của Trang web (ví dụ: chúng tôi có thể tổng hợp Thông tin cá nhân để tính toán tỷ lệ phần trăm người dùng của chúng tôi có mã vùng điện thoại cụ thể).

Cách chúng tôi sử dụng thông tin đã thu thập

Sunrise có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn:

 • Để gửi cho bạn thông tin về các đối tác của Sunrise hoặc Sunrise.
 • Để cá nhân hóa các tương tác của bạn với Sunrise, chẳng hạn như tùy chỉnh nội dung web và email dựa trên sở thích của bạn, gửi yêu cầu tham gia các sự kiện trong khu vực của bạn và nhắm mục tiêu nội dung và thông tin liên lạc đến bạn.
 • Để trả lời các câu hỏi và thực hiện các yêu cầu của bạn, chẳng hạn như để xử lý các khoản quyên góp hoặc thực hiện các đơn đặt hàng.
 • Để gửi thông tin quản trị cho bạn, chẳng hạn như thông tin liên quan đến Trang web và các thay đổi đối với Điều khoản và chính sách của Trang web của chúng tôi.
 • Để cho phép bạn tham gia rút thăm trúng thưởng, cuộc thi, và các chương trình khuyến mãi tương tự và quản lý các hoạt động này. Một số hoạt động này có các quy tắc bổ sung, có thể chứa thông tin bổ sung về cách chúng tôi sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn.
 • Để tạo điều kiện cho chức năng chia sẻ xã hội.
 • Đối với các mục đích nội bộ của chúng tôi, chẳng hạn như phân tích dữ liệu, kiểm tra, giám sát và ngăn chặn gian lận, phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới, nâng cao, cải tiến hoặc sửa đổi các Trang web, xác định xu hướng sử dụng, xác định hiệu quả của các chiến dịch khuyến mại cũng như điều hành và mở rộng các hoạt động của chúng tôi.

Thông tin cá nhân của bạn có thể bị tiết lộ:

 • Gửi đến các đối tác của chúng tôi, các nhà cung cấp được chấp thuận của chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của họ.
 • Cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi, những người cung cấp các dịch vụ như lưu trữ trang web, phân tích dữ liệu, xử lý thanh toán, công nghệ thông tin và cung cấp cơ sở hạ tầng liên quan, dịch vụ khách hàng, gửi email, kiểm toán và các dịch vụ tương tự khác.
 • Cho nhà tài trợ bên thứ ba rút thăm trúng thưởng, cuộc thi và các chương trình khuyến mãi tương tự.
 • Cho bên thứ ba trong trường hợp tổ chức lại, sáp nhập, bán, liên doanh, chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc định đoạt khác đối với tất cả hoặc bất kỳ phần nào hoạt động, tài sản hoặc cổ phiếu của chúng tôi (bao gồm liên quan đến bất kỳ thủ tục phá sản hoặc tương tự) .

Chúng tôi cũng có thể sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn mà chúng tôi tin là cần thiết hoặc thích hợp: (a) theo luật hiện hành, bao gồm luật bên ngoài quốc gia cư trú của bạn; (b) tuân thủ các quy trình pháp lý; (c) để trả lời các yêu cầu từ các cơ quan công quyền và chính phủ, bao gồm các cơ quan công quyền và chính phủ bên ngoài quốc gia cư trú của bạn; (d) để thực thi các Điều khoản Trang web của chúng tôi; (e) để bảo vệ hoạt động của chúng tôi hoặc của bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi; (f) để bảo vệ các quyền, sự riêng tư, sự an toàn hoặc tài sản của chúng tôi và / hoặc của các chi nhánh của chúng tôi, bạn hoặc những người khác; và (g) để cho phép chúng tôi theo đuổi các biện pháp khắc phục có sẵn hoặc hạn chế các thiệt hại mà chúng tôi có thể phải gánh chịu.

Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ Thông tin khác cho bất kỳ mục đích nào, ngoại trừ trường hợp chúng tôi được yêu cầu làm khác theo luật hiện hành. Nếu chúng tôi được yêu cầu coi Thông tin khác là Thông tin cá nhân theo luật hiện hành, thì chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó cho tất cả các mục đích mà chúng tôi sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể kết hợp Thông tin khác với Thông tin cá nhân. Nếu làm vậy, chúng tôi sẽ coi thông tin kết hợp là Thông tin cá nhân miễn là nó được kết hợp.

Bạn có thể kiểm soát việc thu thập thông tin của mình bằng cách nào?

 1. Cài đặt trình duyệt web của bạn để thông báo cho bạn về thời điểm cookie được đặt trước khi cookie được lưu trữ và từ chối mọi yêu cầu đặt cookie cũng như không chấp nhận cookie từ Sunrise. Xóa tất cả cookie Sunrise khỏi ổ cứng của bạn.
 2. Không cung cấp thông tin của bạn khi được Trang web nhắc nhở.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn chọn từ chối hoặc xóa cookie, khả năng điều hướng các Trang web của bạn có thể bị hạn chế. Hơn nữa, trong trường hợp bạn chọn không chia sẻ thông tin, Sunrise có thể không thể đáp ứng yêu cầu của bạn về thông tin Sunrise, đưa bạn vào bất kỳ chương trình rút thăm trúng thưởng hoặc cuộc thi nào hoặc gửi bưu thiếp trực tuyến.

Làm thế nào bạn có thể ngừng nhận liên lạc từ Sunrise?

Nếu bạn muốn "từ chối" nhận nội dung từ Sunrise, bạn có thể:

 • Tận dụng cơ hội để chọn không tham gia các liên kết ở cuối email tiếp thị mà Sunrise gửi cho bạn.
 • Gọi cho Phòng Nhân sự Sunrise theo số (305) -596-9040 máy lẻ. 13070 và yêu cầu được chọn không tham gia.

Sunrise có thu thập thông tin từ trẻ em không?

Sunrise không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Các trang web không hướng đến trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu Sunrise biết rằng nó đã thu thập thông tin cá nhân của một đứa trẻ dưới 18 tuổi mà không có sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó nhanh nhất có thể. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể đã thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ một đứa trẻ dưới 18 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức.

Quyền riêng tư California của bạn

Nếu bạn là cư dân California, Mục 1798.83 của Bộ luật Dân sự California cho phép bạn yêu cầu thông tin về việc chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị trực tiếp của các bên đó. Để thực hiện một yêu cầu như vậy, vui lòng gửi thư tới:

Cộng đồng Sunrise, Inc.
9040 nam 72nd St.
Miami, FL 33173

Bên thứ ba Dịch vụ

Chính sách Bảo mật này không đề cập đến và chúng tôi không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư, thông tin hoặc các hoạt động khác của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bất kỳ bên thứ ba nào điều hành bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào mà các Trang web liên kết đến. Việc bao gồm một liên kết trên các Trang web không có nghĩa là chúng tôi xác nhận trang web hoặc dịch vụ được liên kết. Ngoài ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc thực hành bảo mật thông tin (bao gồm cả thực tiễn bảo mật dữ liệu) của các tổ chức khác, chẳng hạn như Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM hoặc bất kỳ nhà phát triển ứng dụng, nhà cung cấp ứng dụng nào khác , nhà cung cấp nền tảng truyền thông xã hội, nhà cung cấp hệ điều hành, nhà cung cấp dịch vụ không dây hoặc nhà sản xuất thiết bị.

Các giới hạn của Chính sách Bảo mật này

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến hoặc có thể đóng khung các trang web của bên thứ ba bên ngoài không do chúng tôi hoặc bất kỳ tổ chức liên kết nào của Sunrise điều hành. Xin lưu ý rằng chúng tôi không kiểm soát nội dung và chính sách của những trang web đó sẽ áp dụng cho bạn khi nào và nếu bạn truy cập những trang web đó, và chúng tôi không thể không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với các thực tiễn bảo mật tương ứng của họ.

Thay đổi chính sách bảo mật

Sunrise có thể tùy từng thời điểm và theo quyết định của mình sửa đổi Chính sách Bảo mật này. Chú giải “Ngày có hiệu lực” ở đầu trang này cho biết thời điểm Chính sách quyền riêng tư này được sửa đổi lần cuối. Bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật này sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng Chính sách Bảo mật đã sửa đổi trên Trang web. Việc bạn tiếp tục sử dụng các Trang sau những thay đổi này có nghĩa là bạn chấp nhận Chính sách Bảo mật đã sửa đổi.

Bảo mật  

Sunrise cam kết đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập đều được bảo mật. Chúng tôi có các quy trình và công nghệ sẵn sàng để bảo vệ và bảo mật thông tin mà chúng tôi thu thập. Hồ sơ chứa thông tin cá nhân được lưu trữ tại các cơ sở an toàn. Nhân viên của Sunrise được đào tạo về cách xử lý dữ liệu của bạn một cách an toàn. Các trang web của chúng tôi sử dụng Bảo mật lớp truyền tải, công nghệ bảo mật tiêu chuẩn để thiết lập liên kết được mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo rằng tất cả dữ liệu được truyền giữa máy chủ web và trình duyệt vẫn ở chế độ riêng tư. Tất cả các giao dịch mua và quyên góp trực tuyến được xử lý bởi các nhà cung cấp tuân thủ Ngành thẻ thanh toán (PCI). PCI đề cập đến các tiêu chuẩn kỹ thuật và hoạt động mà các doanh nghiệp phải tuân theo để đảm bảo rằng dữ liệu thẻ tín dụng do chủ thẻ cung cấp được bảo vệ. Các tiêu chuẩn bảo mật này được đưa ra để Sunrise bảo vệ thông tin của bạn.

Câu hỏi / Thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, một email có thể được gửi đến quyền riêng tư@sunrisegroup.org.

Bạn cũng có thể gửi thư tới:

Cộng đồng Sunrise, Inc.
9040 nam 72nd St.
Miami, FL 33173