< Quay lại

Tạo ra một con đường mới cho phía trước

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Violet Gonzalez đã gia nhập nhóm Sunrise với tư cách là Giám đốc phụ trách các vấn đề chính phủ. Là một người gốc Florida, Violet có hiểu biết sâu sắc về hệ thống lập pháp Florida và đã làm việc để cải thiện cuộc sống của người khuyết tật trong hơn 18 năm. Cô đã làm việc không mệt mỏi trong suốt sự nghiệp của mình để củng cố mối quan hệ bền chặt với các bên liên quan và những người ra quyết định quan trọng ở Florida. Violet đã đảm bảo tài trợ cho các chương trình và dịch vụ không được Medicaid tài trợ thông qua những nỗ lực này. Trong sự nghiệp của mình với MACTown, một nhà cung cấp ở nam Florida với sứ mệnh tương tự như Sunrise, Violet đã được trao một số yêu cầu tài trợ để giúp những người bị khuyết tật về trí tuệ và phát triển.

Violet Gonzalez, Giám đốc phụ trách các vấn đề chính phủ


“Những người mà chúng tôi hỗ trợ là động lực thúc đẩy công việc tôi làm. Tôi rất vui khi được trở thành một phần của đội này và mong chờ những điều tuyệt vời sẽ xảy ra! ”


Trong vai trò mới của mình với Sunrise, Violet sẽ hợp tác chặt chẽ với các hoạt động của Florida để hiểu nhu cầu của họ và tìm ra các giải pháp liên quan đến chính sách. Cô cũng sẽ xây dựng và cải thiện các mối quan hệ cộng đồng, giúp các chính trị gia địa phương làm quen với các chương trình và dịch vụ do Sunrise cung cấp. Chúng tôi mong đợi công việc vô giá mà Violet sẽ làm thay mặt Sunrise và những người mà chúng tôi phục vụ.