Tin tức

Đọc về Các sự kiện và câu chuyện về Sunrise

Tin tức

Đọc về Các sự kiện và câu chuyện về Sunrise

Tin tức

Kỷ niệm 30 năm ADA

Lễ kỷ niệm 30 năm Đạo luật Người khuyết tật Hoa Kỳ cho chúng ta cơ hội để tôn vinh những người khuyết tật và tất cả những nỗ lực đã diễn ra để làm cho Hoa Kỳ dễ tiếp cận và hòa nhập hơn. Đây cũng là cơ hội để dừng lại và suy ngẫm về những rào cản vẫn còn tồn tại ngày nay và những nỗ lực cần thiết để tiếp tục đạt được mục đích của ADA.

Diễu hành xe Tampa

DSP rất quan trọng đối với việc chăm sóc và giúp đỡ những người mà Sunrise hỗ trợ. DSP thúc đẩy phẩm giá, tính độc lập và cho phép ra quyết định. Họ là những nhà giáo dục và những người bạn đồng hành, những người giữ an toàn cho mọi người và hỗ trợ bất cứ điều gì mà một người cần.