Blog

Đọc về Các sự kiện và câu chuyện về Sunrise

Blog

Đọc về Các sự kiện và câu chuyện về Sunrise

Blog

Lời cảm ơn

Cảm ơn Jolynne Mendez, Giám đốc Điều hành, Trung tâm Miami Dade, đã làm việc trong một dự án tạo thẻ “Cảm ơn”, gửi tới các nhân viên chăm sóc sức khỏe đang ở tuyến đầu điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Jackson Memorial.

5 cách tất cả chúng ta có thể kết nối trong thời gian xã hội xa cách

Rõ ràng tại thời điểm này, an toàn và cách xa xã hội là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là kết nối với những người khác phải dừng lại. Cảm giác kết nối và tương tác giữa con người với nhau rất quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta - đặc biệt là bây giờ.

1 ... 12 13 14