Starsze kierownictwo


Zachary S. Wray

Prezes i dyrektor generalny

Arnie M. Paniagua

Dyrektor Finansowy

Jamesona M. Dörmanna

Dyrektor Operacyjny

Latoria S. Bethea

Dyrektor Stanowy

Scott Bowling, psychiatra

Wiceprezes ds. Rozwoju biznesu

Sheddricka L. Burch-Montgomery

Dyrektor Finansowy

Kathleen M. Childs

Wiceprezes ds. Rozwoju biznesu

Jacqueline G. Conley

Dyrektor Stanowy

Lisa J. De Leon

Dyrektor Zasobów Ludzkich

Małgorzata Feldman

Wiceprezes ds. Rozwoju

Dr Richard S. Glaesser

Dyrektor ds. Rozwoju zawodowego

Violet A. Gonzalez

Dyrektor ds. Rządowych

Norma Izrael

Dyrektor ds. Poprawy Jakości i
Tymczasowy specjalista ds. zgodności

Julie S. Krug

Wiceprezes ds. zarządzania ryzykiem i
Specjalista ds. Prywatności

Michelle R. Pitts

Dyrektor Regionalny

Larry’ego Puebli

Chief Information Officer

Juana A. Ramosa

Wiceprezes Operacji Finansowych

Iviana Rico'Arango

Dyrektor Stanowy

Gilberto Sancheza

Dyrektor Inżynierii

Dr James G. Weeks

Wiceprezes