Starsze kierownictwo


Zachary S. Wray

Prezes i dyrektor generalny

John F. Kelleher, CPA

Dyrektor Finansowy

Jamesona M. Dörmanna

Dyrektor Operacyjny

Latoria S. Bethea

Dyrektor Regionalny

Scott Bowling, psychiatra

Wiceprezes ds. Rozwoju biznesu

Sheddricka L. Burch-Montgomery

Dyrektor Finansowy

Kathleen M. Childs

Wiceprezes ds. Rozwoju biznesu

Małgorzata Feldman

Wiceprezes ds. Rozwoju

Dr Richard S. Glaesser

Dyrektor ds. Rozwoju zawodowego

Violet A. Gonzalez

Dyrektor ds. Rządowych

Norma Izrael

Dyrektor ds. Poprawy jakości

Julie S. Krug

Wiceprezes ds. Zarządzania ryzykiem

Michelle R. Pitts

Dyrektor Regionalny

Juana A. Ramosa

Wiceprezes Operacji Finansowych

Iviana Rico'Arango

Dyrektor Stanowy

Gilberto Sancheza

Dyrektor Inżynierii

Dr James G. Weeks

Wiceprezes