< z powrotem

Uhonorowanie Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.

Coroczne obchody Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 3 grudnia została ogłoszona w 1992 roku rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 47/3. Obchody tego dnia mają na celu promowanie zrozumienia problemów niepełnosprawności i mobilizację wsparcia dla godności, praw i dobra osób niepełnosprawnych.

Corocznie Światowa Organizacja Zdrowia decyduje o temacie. Temat 2022 jest inspirowany siedemdziesiątą siódmą sesją Zgromadzenia Ogólnego, otwierającą się pod hasłem „Przełomowy moment: przełomowe rozwiązania powiązanych wyzwań”. Temat ten uznaje, że świat znajduje się w krytycznym momencie w historii Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nadszedł czas, aby działać i znaleźć wspólne rozwiązania w celu zbudowania bardziej zrównoważonego i odpornego świata dla wszystkich i dla przyszłych pokoleń.

2022 Temat Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

W chwilach kryzysu osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, takie jak osoby niepełnosprawne, są najbardziej wykluczone i pozostawione w tyle. Dlatego tak ważne jest, aby rządy oraz sektor publiczny i prywatny wspólnie znajdowały innowacyjne rozwiązania dla osób niepełnosprawnych i wraz z nimi, aby uczynić świat bardziej dostępnym i sprawiedliwym miejscem.