< Wstecz

Wzmacnianie głosów poprzez sztukę: Dzień świadomości o niepełnosprawności rozwojowej w Kapitolu na Florydzie

Dzień Świadomości Niepełnosprawności Rozwojowej w Kapitolu na Florydzie

Podczas niedawnej wizyty w stolicy Tallahassee z okazji Dnia Świadomości Niepełnosprawności Rozwojowej społeczność Sunrise miała zaszczyt współpracować z organizacją Agencja ds. Osób Niepełnosprawnych (APD) aby zaprezentować niesamowite talenty artystyczne osób, którym służymy. To był dzień pełen inspiracji, współpracy i świętowania umiejętności!

Od obrazów do ręcznie robione mydła, każdy artykuł mówił wiele o umiejętnościach i wyjątkowych perspektywach tych, którym służymy. Nasza współpraca z Agencją ds. Osób Niepełnosprawnych zapewniła nieocenioną platformę do dzielenia się niezwykłymi osiągnięciami osób, które wspieramy na całej Florydzie.

Wydarzenie umożliwiło prezentację dzieł sztuki oraz możliwość nawiązania kontaktu z rodzinami, podzielenia się zasobami i kluczowymi informacjami na temat usług dostępnych dla osób z niepełnosprawnością rozwojową. Współpraca z rodzinami uczestniczącymi w tym wydarzeniu była wspaniała, dzięki czemu mogliśmy lepiej zrozumieć systemy wsparcia dostępne w ramach społeczności Sunrise. Nasz zespół był pod ręką, aby dzielić się spostrzeżeniami, odpowiadać na pytania i budować kontakty w społeczności.

Podczas wydarzenia wykorzystaliśmy szczególny moment, aby wyrazić nasze uznanie dyrektorowi Taylorowi Hatchowi z Agencji ds. Osób Niepełnosprawnych. W ramach szczerego gestu mieliśmy zaszczyt wręczyć dyrektorowi Hatchowi niezwykłe dzieło sztuki stworzone przez utalentowane osoby, które wspieramy. Ta symboliczna interakcja pokazała zdolności artystyczne członków naszej społeczności i posłużyła jako wyraz uznania dla wspólnych wysiłków pomiędzy APD a usługodawcami na Florydzie.

Dzień Świadomości Niepełnosprawności Rozwojowej w Kapitolu na Florydzie

Sukces tego wydarzenia podkreśla znaczenie współpracy i świadomości w tworzeniu społeczeństwa włączającego. Składamy naszą wdzięczność Agencji ds. Osób Niepełnosprawnych za możliwość zaprezentowania niesamowitych talentów osób, którym służymy, oraz Radzie ds. Niepełnosprawności Rozwojowej Florydy za koordynację Dnia Świadomości Niepełnosprawności Rozwojowej w stolicy. Kiedy zastanawiamy się nad tym wzbogacającym doświadczeniem, przypomina nam się wpływ, jaki rzecznictwo, świadomość i partnerstwo mogą mieć na wspieranie bardziej włączającej i wspierającej społeczności dla osób z niepełnosprawnością rozwojową!