Blog

Przeczytaj o wydarzeniach i historiach Sunrise

Blog

Przeczytaj o wydarzeniach i historiach Sunrise

Blog

30 rocznica ADA

30. rocznica uchwalenia amerykańskiej ustawy o niepełnosprawnościach daje nam okazję do uczczenia osób niepełnosprawnych i wszystkich wysiłków, jakie podjęto, aby Stany Zjednoczone stały się bardziej dostępne i sprzyjające włączeniu społecznemu. Jest to również okazja, aby zatrzymać się i zastanowić nad barierami, które nadal istnieją, i wysiłkami niezbędnymi do realizacji celu ADA.

Parada samochodów w Tampie

Dostawcy usług cyfrowych mają kluczowe znaczenie dla opieki i pomocy osobom, które wspiera Sunrise. Platformy DSP promują godność, niezależność i umożliwiają podejmowanie decyzji. Są nauczycielami i towarzyszami, którzy zapewniają ludziom bezpieczeństwo i pomagają we wszystkim, czego dana osoba potrzebuje.