Blog

Przeczytaj o wydarzeniach i historiach Sunrise

Blog

Przeczytaj o wydarzeniach i historiach Sunrise

Blog

Specjaliści wsparcia bezpośredniego: nasi bohaterowie dnia codziennego

W tym tygodniu (13-19 września 2020 r.) Oddajemy cześć profesjonalistom wsparcia bezpośredniego w całym kraju! Teraz bardziej niż kiedykolwiek DSP zasługują na uznanie jako bohaterowie dnia codziennego. Przez cały ten pełen wyzwań rok dostawcy usług cyfrowych nadal dawali przykład, co to znaczy być naprawdę oddanym i bezinteresownym.

30 rocznica ADA

30. rocznica uchwalenia amerykańskiej ustawy o niepełnosprawnościach daje nam okazję do uczczenia osób niepełnosprawnych i wszystkich wysiłków, jakie podjęto, aby Stany Zjednoczone stały się bardziej dostępne i sprzyjające włączeniu społecznemu. Jest to również okazja, aby zatrzymać się i zastanowić nad barierami, które nadal istnieją, i wysiłkami niezbędnymi do realizacji celu ADA.