Blòg

Li sou Evènman Sunrise ak Istwa

Blòg

Li sou Evènman Sunrise ak Istwa

Blòg

Angajman pou sèvis: Selebre Oliguine Robergeau!

Chak ane Florida Alliance for Direct Support Professionals (FADSP) rekonèt DSP nan tout Florid ki te fè yon enpak siyifikatif nan lavi moun andikape yo. Ane sa a, pwòp solèy leve a Oliguine Robergeau, te chwazi kòm yon onore pou dezenterès li ak angajman li bay moun li sèvi yo. Nou tèlman fyè dèske nou gen Oliguine nan ekip Sunrise a. Mèsi pou tout sa ou fè!

Pou ou kab vin yon alye nan 2021

San yo pa ane yo nan baz òganize, pwotestasyon, ak litij, tout pou avansman nan kominote a andikap, pa ta gen okenn Lwa Ameriken ki gen andikap jodi a. Nou te dekri plizyè fason yo dwe yon alye pou moun ki gen andikap epi kontinye goumen pou aksè ak enklizyon.

Konpliman pou Cassandre Joseph, Pwofesyonèl Sipò Dirèk nan Florid 2021 pou Ane a!

Nou kontan anonse ke pwòp nou Cassandre Joseph te chwazi kòm 2021 Florid Pwofesyonèl Sipò Dirèk (DSP) pou Ane a nan mitan dè santèn de lòt kandida eksepsyonèl! Cassandre ap travay kòm DSP ak Sunrise Community - South Miami-Dade pou twa ane e li montre valè ak misyon ajans lan nan travay li. Jwenn nou pandan nap selebre Cassandre sou kokenn akonplisman sa a.