Blòg

Li sou Evènman Sunrise ak Istwa

Blòg

Li sou Evènman Sunrise ak Istwa

Blòg

Selebre Yon Jou Pou Lanmou!

Jou Valentine sa a, plis pase 300 moun te sèvi ak anplwaye ki soti toupatou nan Sid Florid te rasanble nan Eureka Work Center pou selebre yon jou ki te ranpli avèk amitye ak lanmou! Evènman Sunrise Day for Love te fèt pou pote tout moun ansanm pou selebre.

Redefini Aksè nan 2023 ak pi lwen

An 2023, nou ka wè ke pa gen mank de inovasyon nan teknoloji ki fèt pou ogmante aksè ak asistans, ak nouvo ak eksitan pwogrè ke konpayi teknoloji fè chak jou. Teknoloji ka vini sou plizyè fòm jan li gen rapò ak objektif ak objektif pou Sunrise.

ANCOR Policy Summit ak Hill Day 2022

Tout branch gouvènman federal la jwe wòl enpòtan nan afime, sekirize, ak reyalize vizyon enklizyon an epi asire dwa sivil moun ki andikape yo reyalize. Youn nan vwa dirijan nan Washington, DC, ki bay yon vwa pou moun ki gen andikap entelektyèl ak devlopman (I/DD) ak pwofesyonèl sipò dirèk (DSP) se ANCOR.