Blog

Li sou Evènman Sunrise ak Istwa

Blog

Li sou Evènman Sunrise ak Istwa

Blog

Tampa Machin Parad

DSP yo kritik pou swen ak asistans moun Sunrise sipòte yo. DSP ankouraje diyite, endepandans, ak pèmèt pou pran desizyon. Yo se edikatè ak konpayon ki kenbe moun ki an sekirite epi ki ede avèk nenpòt bagay yon moun ta bezwen.

Yon Remèsiman Mèsi

Mèsi a Jolynne Mendez, Direktè Operasyon, Santral Miami Dade, pou travay sou yon pwojè ki kreye kat "Mèsi", adrese a travayè swen sante ki nan premye liy yo ap trete pasyan ki gen COVID-19 nan Jackson Memorial Hospital.