Blòg

Li sou Evènman Sunrise ak Istwa

Blòg

Li sou Evènman Sunrise ak Istwa

Blòg

Vizit ki gen enpak Delegasyon Lejislatif Konte Miami-Dade nan Kominote Sunrise

Nan yon ekspozisyon enspirasyon sipò ak devouman, plizyè lejislatè ki soti nan Delegasyon Lejislatif Konte Miami-Dade te fèk vizite Sunrise Community. Evènman memorab sa a non sèlman te ankouraje yon opòtinite pou lejislatè yo temwen premye men travay transfòmasyon k ap fèt nan Sunrise, men li te enkli tou yon seremoni siyati chèk pou yon pwojè afektasyon 2023 ki te $402,000.