Blòg

Li sou Evènman Sunrise ak Istwa

Blòg

Li sou Evènman Sunrise ak Istwa

Blòg

30tyèm anivèsè ADA a

30tyèm anivèsè Lwa Ameriken ki Andikape yo bay nou yon opòtinite pou selebre moun ki gen yon andikap ak tout efò ki te fèt pou fè Etazini vin pi aksesib e enklizif. Li se tou yon chans pran yon poz ak reflechi sou baryè yo ki toujou an plas jodi a ak efò ki nesesè yo avanse objektif la nan ADA la.

Tampa Machin Parad

DSP yo kritik pou swen ak asistans moun Sunrise sipòte yo. DSP ankouraje diyite, endepandans, ak pèmèt pou pran desizyon. Yo se edikatè ak konpayon ki kenbe moun ki an sekirite epi ki ede avèk nenpòt bagay yon moun ta bezwen.