Blòg

Li sou Evènman Sunrise ak Istwa

Blòg

Li sou Evènman Sunrise ak Istwa

Blòg

Dedikasyon Peye

Oktòb sa a, nou selebre 75yèm anivèsè Mwa Nasyonal pou Travay sou Enfimite Andikap (NDEAM), ki onore travayè ameriken ki gen andikap yo epi ki raple patwon yo enpòtans ki genyen nan pratik anbochaj enklizif. Tèm nan pou obsèvans 2020 nan NDEAM se "Ogmante Aksè ak Opòtinite."