Blòg

Li sou Evènman Sunrise ak Istwa

Blòg

Li sou Evènman Sunrise ak Istwa

Blòg

Atizay se pou tout moun

Sunrise ak Zot Artz te kòmanse relasyon pwofesyonèl yo nan lane 2000 lè Dwayne prezante nan yon retrè Komisyon Konsèy la. Depi lè sa a, Dwayne te fè anpil fòmasyon nan pwogram Sunrise day. Sou Oktòb 21st, Sunrise te gen plezi nan hosting yon manje midi vityèl ak Aprann ak Zot Artz.