Blog

Li sou Evènman Sunrise ak Istwa

Blog

Li sou Evènman Sunrise ak Istwa

Blog

Kontinye batay kont COVID-19

Depi nan kòmansman pandemi an, efò sekirite atravè òganizasyon an te abondan. Disponibilite vaksen COVID la fè li posib pou nou fè efò nou yon etap pi lwen e li te pote nouvo espwa pou sante ak byennèt. Nou toujou ap chèche fason pou ankouraje tout anplwaye Sunrise yo pran vaksen an. Nan youn nan kote nou yo Dan Childs, Espesyalis nan konpòtman, te santi li oblije plis mete aksan sou enpòtans pou pran vaksen an.

Atizay se pou tout moun

Sunrise ak Zot Artz te kòmanse relasyon pwofesyonèl yo nan lane 2000 lè Dwayne prezante nan yon retrè Komisyon Konsèy la. Depi lè sa a, Dwayne te fè anpil fòmasyon nan pwogram Sunrise day. Sou Oktòb 21st, Sunrise te gen plezi nan hosting yon manje midi vityèl ak Aprann ak Zot Artz.

Dedikasyon Peye

Oktòb sa a, nou selebre 75yèm anivèsè Mwa Nasyonal pou Travay sou Enfimite Andikap (NDEAM), ki onore travayè ameriken ki gen andikap yo epi ki raple patwon yo enpòtans ki genyen nan pratik anbochaj enklizif. Tèm nan pou obsèvans 2020 nan NDEAM se "Ogmante Aksè ak Opòtinite."