Blòg

Li sou Evènman Sunrise ak Istwa

Blòg

Li sou Evènman Sunrise ak Istwa

Blòg

Pwen Enpòtan Mwa Istwa Nwa

Pandan n ap antre nan Mwa Istwa Nwa a, nou vle pran yon ti moman pou nou klere kat endividi remakab ki gen efò san pran souf ak angajman enkondisyonèl ki kite yon mak inoubliyab sou batay pou jistis ak egalite. Fannie Lou Hamer, Brad Lomax, Barbara Jordan, ak Lois Curtis yo chak te jwe yon wòl enpòtan nan defann dwa sivil ak enklizyon.